Bogholderi løsninger

Et større antal bilag og mdr lønregnskab på ansatte - ugentlig eller månedlig bogføring.

 

Du afleverer – vi bogfører. Fordelen ved at være ajour månedligt eller oftere er, at du kan bruge det materiale, vi leverer, til at vurdere likviditet og andre økonomiske spørgsmål. Du får en fast kontaktperson, som efterhånden vil være godt inde i dit regnskab. Månedlig bogføring er det mest hensigtsmæssige, hvis der er mange aktiviteter i firmaet og/eller ansatte medarbejdere

Et lille antal bilag og styr på tingene - kvaltalsvis bogføring.

 

Du afleverer bilag og andet materiale kort efter at kvartalet er sluttet. Vi laver bogføringen og sender dig en råbalance. Muligvis laver vi også en aftale om at lave årsregnskabet sammen med dig. Denne metode er velegnet for firmaer med meget lille aktivitet (få posteringer), hvis du har styr på dine ting og har et overblik over din økonomi i øvrigt.

Du gør det meste selv.

 

Du laver det meste af arbejdet selv, de første par gange sammen med os. Herefter kommer du forbi en gang kvartalsvis, hvor vi gennemgår materialet og bogfører sammen. Det kræver mere af din tid, men den løbende bogholderregning bliver mindre, og du beholder det samlede overblik, når du selv bogfører bilagene.

Din helt egen individuelle aftale

 

Ingen selskaber eller firmaer er ens. Har du brug for vi kommer til dig en gang om ugen eller om mdr, hvor vi sætter en hel dag af til, at sidde hos dig og få lavet bogføringen, eller få snakket budgetterne igennem, så er det det vi aftaler. Har du stor aktivitet her og nu, men om et halvt år meget mindre aktivitet, så er det den aftale vi laver.